AKTUALNOŚCI

INFORMACJE O PROJEKCIE
O co chodzi?
Kto może wziąć udział?
Co nas czeka?
Jak się zapisać?

GALERIA

DO POBRANIA

KONTAKT

LINKI

Kto może wziąć udział?

 1. Uczestnikami projektu będą uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 im. Przyjaciół Ziemi
  w Człuchowie:

  1. klas IV, którzy zdobyli mniej niż 50 % pkt. z testu sprawdzającego ich umiejętności po klasie III,

  2. klas V i VI, którzy uzyskali niskie wyniki na semestr lub na koniec roku,

  3. o specjalnych potrzebach edukacyjnych, którzy mają opinie z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej,

  4. chętni, uzyskujący dobre i bardzo dobre wyniki w nauce, chcący rozwijać swoje umiejętności o wiedzę na kołach zainteresowań z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych


 1. Uczestnikami projektu będą uczniowie Gimnazjum nr 1 im. Kazimierza Jagiellończyka
  w Człuchowie:

  1. klas I, II i III, którzy uzyskali niskie wyniki na semestr lub koniec roku,

  2. o specjalnych potrzebach edukacyjnych, którzy mają opinie z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej,

  3. chętni, uzyskujący dobre i bardzo dobre wyniki w nauce, chcący rozwijać swoje umiejętności o wiedzę na kołach zainteresowań z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych.


 1. Przewidywana liczba osób objętych wsparciem: 276

  1. W Szkole Podstawowej: 175 osób (126 na zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych i 49
   na kołach zainteresowań)

  2. W gimnazjum: 101 osób (45 na zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych i 56 na kołach zainteresowań

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego