AKTUALNOŚCI

INFORMACJE O PROJEKCIE
O co chodzi?
Kto może wziąć udział?
Co nas czeka?
Jak się zapisać?

GALERIA

DO POBRANIA

KONTAKT

LINKI

Co nas czeka?

 1. Projekt „Przedmioty kluczowe są odlotowe!” obejmuje przeprowadzenie pozalekcyjnych zajęć
  z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, na które składają się:

 • zajęcia dydaktyczno-wyrównawczych (18 zespołów z matematyki w Szkole Podstawowej oraz 6 zespołów z matematyki, 1 z fizyki, 1 z chemii, 1 z biologii w Gimnazjum)

 • koła zainteresowań (7 kół w Szkole Podstawowej: 4 z matematyki, 3 z przyrody oraz 7 kół
  w Gimnazjum: 3 z matematyki, 1 z geografii, 1 z fizyki, 1 biologii, 1 z chemii)


 1. W ramach projektu odbędą się także:

 • wyjazdy studyjne dla uczniów, m.in. do Pomorskiego Parku Naukowo-Technicznego
  w Gdyni: 4 wyjazdy dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 i 5 wyjazdów dla uczniów Gimnazjum nr 1 w Człuchowie,

 • wyjazdy na konkursy pozaszkolne: po 5 wyjazdów dla każdej szkoły biorącej udział
  w projekcie,

 • konkursy szkolne: po 2 w każdej szkole biorącej udział w projekcie.


 1. Zajęcia odbędą się w okresie od 7 września 2009 r. do 20 czerwca 2010 r.


 1. Zajęcia przeprowadzone będą w grupach 7 osobowych na kołach zainteresowań i zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych w Szkole Podstawowej, w grupach 8 osobowych na kołach zainteresowań w Gimnazjum i w grupach 5 osobowych na zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych w Gimnazjum.


 1. Zajęcia odbędą się w godzinach pozalekcyjnych według ustalonego wcześniej przez dyrektorów szkół planu.


 1. Zajęcia przeprowadzą doświadczeni nauczyciele.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego